Međunarodni simpozij „Dani laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike BiH“ u Tuzli od 10. do 12. maja

Od 10. do 12. maja u Tuzli se održava 4. Međunarodni simpozij „Dani laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike BiH“. Nakon otvaranja, u četvrtak predavači su govorili o zdravstvenoj ispravnosti hrane i utjecaju razvoja nauke i tehnologije na globalne biološke rizike. Simpozij je nastavljen danas predavanjima o procjeni rizika u oblasti sigurnosti hrane, mutaciji gena i laboratorijskoj dijagnostici. Učesnicima su prezentirani načini određivanja koncentracije C-reaktivnog proteina kod bakterijskih infekcija. Između ostalog, predavači su danas govorili o otkrivanju melanoma, biomarkerima, leukocitnim antigenima kod pacijenata sa celijakijom i rizicima upotrebe dodataka prehrani.Za subotu je najavljeno predavanje o antimikrobnoj rezistenciji. Automatizacija i informatizacija u Zavodu za biohemiju značajno je olakšala posao i upravljanje bazama podataka, složili su se učesnici. O značaju ovog Simpozijuma govorio je Damir Mehmedbašić, predsjednik Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih profesionalaca u BiH.