Međunarodni aerodrom Tuzla: Pripreme za izgradnju putničkog terminala u toku

Vlada FBiH nedavno je donijela odluku da se iz Federalnog budžeta izdvoji dva miliona KM za unapređenje Aerodroma Tuzla. Javnom preduzeću Aerodrom Tuzla će, na osnovu dvije odluke Federalne vlade, biti izdvojeno 430.000 KM namijenjenih za troškove poslovanja, te milion i 570.000 KM za Projekt rekonstrukcije i dogradnju zgrade putničkog terminala s pratećom infrastrukturom. Sredstva bi uskoro trebala biti na računu Aerodroma.

Više pogledajte u video prilogu.
Sagovornik: Rifet Karasalihović, direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla

Pročitajte...