Mektić: BiH opredijeljena da uloži napore na smanjenju rizika od malog oružja

Koordinacioni sastanak na inicijativu Francuske i Njemačke o temi borbe protiv nedozvoljene trgovine vatrenim oružjem na zapadnom Balkanu, kojem između ostalog sudjeluje ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, održava se danas u Sarajevu.

Mektić je informirao prisutne u svom govoru da je Bosna i Hercegovina pristupila sistemskom rješavanju pitanja kontrole malog i lakog oružja usvajanjem i implementacijom nekoliko dokumenata Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja i pripadajućih akcionih planova.

Dodao je da Bosna i Hercegovina već duži niz godina ima Koordinacioni odbor za kontrolu malog i lakog oružja koji ima zadatak planirati, koordinirati, usmjeravati i nadzirati aktivnosti na implementaciji tih dokumenata.

– Imajući u vidu da prisustvo nelegalnog malog i lakog oružja pogoduje organizovanom kriminalu, terorizmu i kao takvo predstavlja ključni sigurnosni rizik koji usporava ekonomski i razvojni put, Bosna i Hercegovina je opredijeljena da i u narednom periodu uloži dodatne napore na smanjenju rizika od malog oružja i lakog naoružanja u svim aspektima sigurnosti. U proteklom periodu smo u cilju poboljšanja borbe protiv nezakonitog trgovanja vatrenim oružjem, posebnu pažnju usmjerili na pitanje sprečavanje nelegalnog posjeda oružja i njegovog krijumčarenje iz BiH ka državama Evropske unije – kazao je Mektić.

Naveo je da je ilegalna trgovina oružjem, kao jedan od najizraženijih oblika kriminala, u posljednje vrijeme poprimila šire oblike i ima direktni uticaj na pogoršanje sigurnosne situacije kako u regiji tako i u zemljama Evropske unije.

S obzirom da je Bosna i Hercegovina, pored ostalog, apostrofirana kao jedan od izvora ilegalne nabavke i trgovine oružjem, nakon održanog Ministarskog foruma za pitanja pravde i unutrašnjih poslova za Evropsku uniju i zapadni Balkan u Tirani 2012. godine, poduze su aktivnosti na području sprečavanja proizvodnje i otkrivanja oružja, posebno putem graničnih kontrola i pojačane policijske saradnje, poručio je ministar sigurnosti BiH.

– Usvojili smo nekoliko značajnih strateških dokumenata koji utvrđuju politiku BiH i razrađuju konkretne aktivnosti u cilju borbe protiv svih vidova organizovanog kriminala. Prije svega tu želim istaknuti Strategiju za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe droga. Prema dokumentu ‘Procjena prijetnji od organizovanog kriminala u BiH’, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH, evidentno je da je na području BiH intenzivirana nelegalna nabavka i prodaja naoružanja, koje koriste lica koja se dovode u vezu s organizovanim kriminalom prvenstveno u cilju krijumčarenja, ali i kao sredstvo za izvršenje drugih krivičnih djela na području BiH. Intenzivirana nelegalna nabavka i prodaja naoružanja je prouzročena većom potražnjom na ‘crnom tržištu’ u zemljama EU – potcrtao je Mektić.

Taj problem prisutan je i u zemljama regije pa i šire, konstatirao je Mektić i naveo da da je nezaobilazna potreba permanentne saradnje svih agencija za provedbu zakona i kada je u pitanju Balkan, organizovanje istovremeno obavještajno-policijskih akcija oduzimanja i uništavanja postojećih arsenala oružja kojeg u prekomjernim količinama ima manje-više svaka država u Regiji.

– Prihvatanjem Zajedničke izjave u februaru 2018. godine, vezane za Mapu puta sa ciljem kontrole malog i lakog naoružanja u Jugoistočnoj Evropi, Bosna i Hercegovina je pokazala svoju punu opredjeljenost za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem. Usvajanjem Mape puta, na Londonskom samitu planiranom za 9. i 10. juli otvorit će se mogućnosti implementacije velikog broja projekata u ovoj oblasti, a Bosna i Hercegovina će sačiniti Akcioni plan koji će biti pripremljen do kraja ove godine – objasnio je.

Za izradu Akcionog plana, rekao je, neophodna je dobra priprema, koja nije moguća bez iskazivanja potreba policijskih i drugih agencija u Bosni i Hercegovini, pa s tim u vezi pozvao sve predstavnike agencija iz Bosne i Hercegovine da aktivno učestvuju u današnjem sastanku i iznesu potrebe za koje smatraju da bi pomogle u borbi protiv ilegalne trgovine oružjem.

– Implementacija Mape puta, zahtijevat će i određena finansijska sredstva, pa očekujemo pomoć Evropske unije kada je u pitanju podrška određenim projektima iz Akcionog plana. Također, želim da istaknem da će i Bosna i Hercegovina budžetskim sredstvima učiniti dodatne napore vezane za punu implementaciju aktivnosti, bitnih za sigurnost Bosne i Hercegovine, cijelog regiona i Evropske unije – zaključio je.

Osim Mektića, obratit će se i direktor Odjeljenja za kontrolu konvencionalnog oružja pri Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Marcus Bleinroth kao i veleposlanik u oblasti transnacionalnih kriminalnih prijetnji i borbe protiv nedozvoljene trgovine malokalibarskim i lakim oružjem u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Jean-Claude Brun