Menadžment RMU Banovići ne odustaje od gradnje TE Banovići

Menadžment RMU Banovići intenzivirat će realizaciju jednog od najvažnijih projekata u historiji ovog rudnika, gradnja Termobloka, koji će osigurati, kako budućnost Rudnika, tako i općine Banovići. Gradnja TE ima podršku i aktuelne federalne i kantonalne vlasti.

Gradnja Termobloka u Banovićima spada među veće energetske projekte u Federaciji BiH, uz blok 7 TE Tuzla jačine 450 MW i blok u TE Kakanj. S druge strane, realizacija ovog projekta donijet će i nova zapošljavanja. Prema ranijim projekcijama, više od 300 radnika bit će direktno uposleno u termoelektrani, a projekt će stvoriti i mogućnosti za organizaciju novih firmi čija će namjena biti opsluživanje njenih potreba. Broj uposlenih u ovim firmama procjenjuje se na 500 radnika. Početak realizacije projekta koči nedostatak novca.

– Mi intenzivno radimo i pokušavamo da nađemo nedostajućih 100 miliona eura koja smo dužni mi kao Rudnik da obezbijedimo, naravno u saradnji sa Vladom FBiH i resornim Ministarstvom, zato što su oni vlasnici Rudnika – kaže Fadil Kudumović, direktor RMU Banovići.

Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH poručuje da su na tržištu velike potrebe za energijom. Podržavaju gradnju Bloka u Banovićima, svjesni da se tako jačaju i energetski potencijali države.

– Upute je Uprava već dobila i još ćemo im uputa dati. Tako da se nadam da ćemo u zajedničkom radu naći optimalno rješenje – dodaje Džindić.

Ovaj blok je od velikog značaja za općinu Banovići, tako i za Tuzlanski kanton…

– On je važan za elektroenergijsku neovisnost države BiH. Poznato je da je elektro-energetska neovisnost svake države je ustvari i neovisnost sistema u jednoj državi – ističe Denijal Tulumović, premijer TK.

Kako ne bi doveli u pitanje budućnost, u međuvremenu RMU Banovići će sa EP BiH pokušati da poveća učešće u isporuci uglja za Blok 7 TE Tuzla sa 20 na 30 posto, samim tim što je ovo jedan od rijetkih rudnika u BiH koji posluje pozitivno i izmiruje sve obaveze prema državi i dobavljačima.

Pročitajte...