Mikrobiološke laboratorije ostaju u domovima zdravlja

Predstavnici svih javnih zdravstvenih ustanova i domovi zdravlja sa područja TK potpisali su ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK . Dobiće tranšu za pružanje ljekarskih usluga, u skladu sa kriterijima i finansijskim planom zavoda zdravstvenog osiguranja TK.  Time je omogućeno neometano funkcionisanje svih zdravstvenih ustanova u ovoj godini.  Neće doći do ukidanja mikrobioloških laboratorija u domovima zdravlja.  Od 1.1. 2019. godine stupila je na snagu nova uredba o standardima i normativima pružanja obavezne zdravstvene zaštite za Federaciju BiH. U skladu sa novim kriterijima, mikrobiološke laboratorije iz pojedinih domova zdravlja su trebale biti zatvorene i bilo je planirano da za mikrobiološke nalaze bude zadužen UKC Tuzla. Naknadno je odlučeno da mikrobiološki laboratoriji ostanu gdje su bili do sada, a sredstva planirana za odjeljenje mikrobiologije u UKC Tuzla, biće vraćena prema domovima zdravlja, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.  „S obzirom na to da se javlja problem prilikom transporta uzoraka za utvrđivanje mikrobioloških nalaza, pojedini domovi zdravlja su izrazili bojazan da ti uzorci neće biti adekvatni, te je zatraženo od Ministarstva zdravstva da se mikrobiološke usluge i dalje obavljaju kako je i ranije bilo organizovano u domovima zdravlja“, rekao je  Mirsad Hodžić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja  TK. Ministar zdravstva TK Bato Hadžiefendić je dodao: „Taj problem smo riješili na način da su te mikrobiološke laboratorije ponovo vraćene u sistem. Napravio se propust prilikom izrade finansijskog plana i neće im biti uskraćena ta sredstva“. Mikrobiološke laboratorije imaju domovi zdravlja u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Srebreniku i Gradačcu.  U skladu sa novim kriterijima pružanja obavezne zdravstvene zaštite zatvaren je porođajni odjel u Domu zdravlja Gradačac. „Porođajni odjel koji i nije imao svih ovih godina svoju svrhu. Sve porodilje su se porađale na UKC Tuzla i postojanje takvog stacionara nije bilo opravdano i to su neka sredstva koja su umanjena u ovoj godini kad je u pitanju Dom zdravlja Gradačac“, dodao je Hadžiefendić. Za finansiranje programa obavezne zdravstvene zaštite Zavod zdravstvenog osiguranja TK u 2019. godini na raspolaganju ima 170 miliona maraka.  Ova sredstva su prema iskazanim potrebama i u skladu sa novim kriterijima raspoređenja na UKC Tuzla, Opštu bolnicu Gračanica, Banju „Ilidža“ Gradačac i domove zdravlja u svih 13 opština TK.

Pročitajte...