Adil Osmanović o nastavnim planovima RS-a i Srbije

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović oglasio se u povodu pisanja pojedinih medija o tome da entitet Republika Srpska i Srbija rade na usaglašavanju nastavnih planova i programa, dodavši da ako se već otvorila diskusija o tome, da bi prioritet trebao biti usaglašavanje nastavnih planova i programa unutar Bosne i Hercegovine, a ne između njenih dijelova, bilo entiteta ili kantona, i susjednih država.

Podsjetio je sve ministre obrazovanja u Bosni i Hercegovini da su u skladu sa ustavima, zakonima i međunarodnim sporazumima i konvencijama obavezni osigurati svakom djetetu jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, kao i nacionalnu grupu predmeta na maternjem jeziku, kako je propisano i Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju, koji je stupio na snagu 2003. godine.

Naglasio je da jeSporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, koji je potpisan 2010. godine, propisano da se saradnja u oblasti obrazovanja treba odvijati u skladu sa zakonodavstvom dviju zemalja.

– Očekujem da će i nadležne institucije Srbije, a prije svega ministarstvo obrazovanja, poštovati odredbe potpisanog Sporazuma, što podrazumijeva izbjegavanje jednostranih i jednonacionalnih aktivnosti na usaglašavanju nastavnih planova i programa, koji bi mogli doprinijeti segregaciji i diskriminaciji u oblasti obrazovanja, a time i bh. društva u cjelini – navedeno je iz Kabineta ministra Osmanovića.

Pozvao je međunarodne institucije i organizacije, a posebno Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i Delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini na brzu rekaciju i poduzimanje aktivnosti na zaustavljanju svih procesa koji vode etničkoj podjeli, a u konačnici i disoluciji obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...