Ministar za zdravstvo TK o aktuelnoj epidemiološkoj slici

Jedan od najvažnijih zadataka koje je Vlada TK postavila pred sebe je poboljšanje stanja u oblasti zdravstva, povećanje i unapređenje kapaciteta, i borba za život i zdravlje svakog građanina. U najvažnijim smjernicama za to, ali i o pandemiji korona virusa u Jutarnjem programu, razgovaramo sa ministrom zdravstva TK Božom Jurićem.