Ministarstvo financija FBiH dalo Mišljenje o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Uslijed učestalih upita poreznih obveznika po pitanju prijave i uplate poreza na dohodak na prihode od druge povremene samostalne djelatnosti ostvarene iz inozemstva, radi fer i transparentnije provedbe porezne politike, Federalno ministarstvo financija dalo je mišljenje sukladno članku10. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH kojim daje pojašnjenje o primjeni članka 12. Zakona o porezu na dohodak i članka 70b. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, načinu prijave i uplate poreza na dohodak od drug povremene samostalne djelatnosti.

Cjelovit tekst Mišljenja dostupan je na web stranici Federalnog ministarstva financija, odnosno na linku: www.fmf.gov.ba/v2/userfiles/userfiles/file/2018/Mi%C5%A1ljenje%20o%20primjeni%20zakona%20o%20porezu%20na%20dohodak.pdf

(RTVTK/FENA) D.J.

Pročitajte...