Ministarstvo pravosuđa i uprave TK: U fokusu aktivnosti na formiranju Općinskog suda Srebrenik

Zakon o državnoj službi TK, potom, izmjene Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave, te o pružanju pravne pomoći, dio su propisa koje je u prošloj godini kreiralo Ministarstvo pravosuđa i uprave TK. Omogućeno je da, u pravosudnim institucijama, 66 diplomiranih pravnika obavi pripravnički staž bez zasnivanja radnog odnosa.

 

Pročitajte...