Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK objavilo Javni poziv za poziciju “Podrška povratku prognanih lica”

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK objavilo je Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „ Podrška povratku prognanih lica“. Sredstva su predviđena za podršku povratnicima na području kantona ali i RS-a. Potencijalni korisnici ovoga projekta prijave mogu dostaviti najkasnije do 18-og jula, ove godine.

Sagovornik: Ivan Jukić, pomoćnik ministara za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Više pogledajte u video prilogu.

Pročitajte...