Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo javni poziv za Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu. Za ove namjene Ministarstvo će izdvojiti oko 392 hiljade KM. Većina novca rasporedit će se organizacijama i udruženjima koja brinu o osobama u stanju socijalne potrebe.

Sagovornik :

Zoran Jovanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Pročitajte...