Mjesec ravnopravnosti spolova i Sedmica ženske ravnopravnosti i izgradnje mira

Od trideset i pet zastupnika u Skupštini TK, devet su zastupnice, odnosno žene. U izvršnoj vlasti također su dvije žene. Potpredsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK, Azra Okić smatra to nedovoljnim. Komisija je do sada najčešće tretirala probleme žene koje su se žalile na mobing na radnom mjestu. Prava porodilja trebala bi biti tretirana kao zdravstveno, a ne socijalno pitanje, mišljenja je predstavnica ove komisije.
Međunarodni dan žena dešava se u Mjesecu ravnopravnosti spolova i Sedmici ženske ravopravnosti i izgradnje mira. Ovo je ujedno dan borbe za političku, ekonomsku i socijalnu ravnopravnost spolova žena i muškaraca. Što se tiče Skupštine Tuzlanskog kantona, od trideset i pet zastupnika devet su žene. U Vladi Tuzlanskog kantona sličan je situacija jer su od dvanaest ministarstava samo dvije žene na čelu ministarstva. Skupštinska komisija za jdnakopravnost spolova do sada je većinom razmatrala pritužbe na mobing žena u radnoj sredini. Prava žena koje rađaju ne bi trebala biti tretirana kroz socijalni, već kao zdravstveni aspekt, mišljenja je potpredsjednica ove skupštinske komisije. Zaključuje da su se žene organizirale i ne sumnja da će vratiti status koji im pripada.