Kako je saopćeno iz Policije Brčko distrikta BiH, komandant Štaba za zaštitu i spašavanje i gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić je na prijedlog šefa Policije Brčko distrikta BiH Gorana Pisića i Pododjela za javno zdravstvo, donio naredbu o blokadi i izolaciji gornjeg dijela zaseoka Peškiri, selo Gornji Zovik, Brčko distrikt BiH.

Naredba je donesena na osnovu zakonskih ovlasti u dijelu koji se odnosi na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, te zbog pojave i širenja epidemije koronavirusa,

– Ovom naredbom se Policiji Brčko distrikta BiH nalaže da preduzme sve potrebne radnje da se izvrši blokada i izolacija gornjeg dijela zaseoka Peškiri, zbog potvrđene sumnje da je sa mještanima ovog dijela zaseoka bila u kontaktu osoba zaražena korona virusom (COVID-19), a s ciljem sprečavanja širenja, odnosno prenošenja korona virusa na ostali dio mještana zaseoka Peškiri i sela Gornji Zovik, te susjednog sela Velino selo u Opštini Čelić – navodi se u saopćenju Policije Brčko distrikta.

Policija Brčko distrikta BiH u skladu sa naredbom i svojim ovlastima, te u saradnji sa Odjelom za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, Crvenim krstom/križom Brčko distrikta BiH, večeras je izvršila blokadu navedenog lokaliteta kojom prilikom je ostvaren visok nivo saradnje sa predsjednikom Mjesne zajednice i mještanima blokiranog područja, te preduzima sve neophodne radnje.

– Policija Brčko distrikta BiH se zahvaljuje lokalnom stanovništvu na iskazanoj saradnji prilikom provođenja mjera blokade, te će zajedno sa svim nadležnim odjelima Vlade i Crvenim krstom/križom Brčko ditrikta BiH, obezbijediti da se život stanovnika u blokadi odvija u skladu sa njihovim potrebama – saopćeno je.

(RTVTK/FAKTOR)