MUP TK: Izdavanje ličnih dokumenata na novim lokacijama

Dosadašnja lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, koja se nalazila u Tuzli u prostorijama BH Pošte, od danas su premještene u savremeno rekonstruisane i preuređene prostorije u zgradi sjedišta MUP-a TK-a, zajedno sa šalterima za registraciju motornih vozila i pisarnice Odjeljenja za administraciju Tuzla. Takođe, šalter sala Odjeljenja za administraciju Kalesija je premještena na novu adresu u zgradu sjedišta Policijske uprave/stanice Kalesija, u renovirane i savremeno opremljene prostorije. Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata i registraciju motornih vozila Odjeljenja za administraciju Kladanj je premještena, na novu adresu u zgradu Policijske stanice Kladanj. Inače, riječ je o projektu MUP-a TK-a na rekonstrukciji šalter sala u cilju unapređenja rada i stvaranju što boljih uslova građanima i privrednim subjektima u ostvarivanju njihovih prava.

Pročitajte...