MUP TK: Izdavanje ličnih dokumenata

Vrijeme je godišnjih odmora i većeg priliva ljudi koji žive izvan BiH koji moraju mijenjati lične karte i putne isprave . To je razlog što su ovih dana zabilježene gužve na šalterima za izdavanje ovih dokumenata. U MUP-u TK navode da su građani dužni da po isteku lične karte, u roku od 15 dana, podnesu zahtjev za izdavanje nove. Zakon o ličnim kartama BiH propisuje i kazne za one koje u zadanom roku ne podnesu zahtjev. One se kreću od 30 do 100 KM.S druge strane,Zakon o putnim ispravama BiH ne propisuje rok u kojem je građanin dužan produžiti pasoš, ali ga propisuje nadležnom organu da u roku 30 dana,od podnošenja zahtjeva,izda putnu ispravu.

Ministartvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona već razmatra mogućnost uvođenja druge smjene ukoliko u narednom periodu budu zabilježene gužve na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata i putnih isprava.

 

Pročitajte...