Muratović: Posjeta osnovnim i srednjim školama Općine Gradačac (FOTO)

Prema Planu i programu rada, a s ciljem upoznavanja sa dosadašnjim radom i planovima aktivnosti u narednom periodu ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović sa saradnicima, u srijedu, 4.10.2017. godine, posjetio je osnovne i srednje škole Općine Gradačac.  Cilj posjete bio je upoznavanje sa kvalitetom rada osnovnih i srednjih škola. Razgovarano je i o realizaciji konkursne i oglasne procedure prijema zaposlenika, te je konstatovano da ove školske godine nije bilo značajnih problema što se može objasniti vrlo malim brojem žalbi koje su upućene školskim odborima.

Direktori i nastavnici, ovih škola, upoznali su Ministra sa načinom i uslovima rada, kao i perspektivama škole u narednom periodu. Također, govorilo se i , problemima sa kojima se susreću škole u radu, kao i potrebama kada se radi o stanju školskih objekata.  Posjeta je ujedno  bila i prilika da se iskaže obostrana zahvalnost za dosadašnju saradnju i podršku u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i projekata.

Ministar je posjetio: JU Mješovita srednja škola „Hasan Kikić“,  JU Gimnazija „Mustafa Novalić“, JU Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić“, Zelinja Donja, JU Osnovna škola „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Srnice, JU Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Međiđa Donja, JU Osnovna škola „Hasan Kikić“, JU Osnovna kola „Safvet – beg Bašagić“, JU Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“, Kamberi.

Pročitajte...