Na esencijalnoj listi lijekova TK 1141 lijek, vrijednost između 37,5 i 39 miliona KM

Procjenjuje se da će za potrošene lijekove sa esencijalne liste, koju je Vlada utvrdila, ove godine biti utrošeno između 37,5 i 39 miliona maraka. Na listi su 424 lijeka domaćih farmaceutskih kompanija i 717 lijekova stranih proizvođača. Smanjenje cijena lijekova na državnom nivou, te suficit Zavoda zdravstvenog osiguranja TK doprinijeli su povećanju broja lijekova na esencijalnoj listi.

Pročitajte...