Na FINra u toku Međunarodni simpozij posvećen uticaju pandemije na ekonomski sektor

Uticaj pandemije COVID19 na poslovne performanse kompanija u Federaciji BiH, izazovi “novog” finansijskog menadžmenta, ograničenja monetarnog sistema Bosne i Hercegovine u kriznim situacijama, efekti revizije u eri pandemije s osvrtom na pranje novca, samo su neke od tema među 30 stručnih i naučnih radova koji će biti izloženi tokom dva dana 9. Međunarodnog simpozija koji je jučer otvoren na Visokoškolskoj ustanovi FINra u Tuzli. Riječ je o jednom od najvećih i najznačajnijih skupova u oblasti finansija i računovodstva u BiH u 2021. godini, a njegova okvirna tema je “Novo normalno doba u finansijsko-računovodstvenoj i menadžerskoj profesiji”.

„Predavači dolaze iz Sjedinjenih Američkih Dražava, Hrvatske, Slovenije Srbije,  Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Teme koje će se aktuelizirati su vezane za finansije i računovodstvo, reviziju, eksternu i internu reviziju, menadžment, ekonomski razvoj, marketing i infomacione tehnologije“ ističe direktor Visokoškolske ustanove FINra Tuzla profesor Ismet Kalić.

„Izuzetno mi je drago što sam na ovako prestižnom Simpoziju u BiH. Znači, on nije samo prestižan u samoj Bosni nego i u celom regionu. I, također, tema je izuzetno značajna i interesantna s obzirom na novo normalno, da nas je ovaj COVID apsolutno promenio sve od 2020. Uticao je na samu privredu, ali i na pojedince“ kaže docentica Bojana Ostojić sa Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment PMC Beograd.

Htjeli ili ne, u novom “normalnom” mi smo korak po korak prešli na digitalno poslovanje i kada jednom i prođe pandemija, mi ćemo biti hibridna generacija koja će imati novu sadašnjost, istaknuto je na svečanom otvaranju. Vrijednost radova koji su pripremljeni za Simpozij, upravo je u činjenici da su u značajnoj mjeri bazirani na iskustvima koja već imamo u okolnostima u kojima su bitno promijenjeni obrasci ponašanja i u proizvodnji i potrošnji.

„Vidjeli smo ko je kroz pandemiju jako oslabio, a vidjeli smo i ko je kroz pandemiju osnažio. I to su poruke za budućnost da vidimo u kojem pravcu se privreda može adaptirati, na koji način može savladavati ovakve, sada već možemo reći  dugoročne nezgodne situacije, odnosno dugoročne poremećaje“ kaže profesor Džafer Alibegović sa Ekonomskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Organizator 9. Međunarodnog Simpozija “Novo normalno doba u finansijsko-računovodstvenoj i menadžerskoj profesiji” je Edukativno-konsultantska kuća FINconsult, a suorganizator Visokoškolska ustanova FINra Tuzla. Simpozij se završava danas, a 38 radova koje je odobrio Međunarodni programski odbor Simpozija objavljeno je u Zborniku radova na 680 stranica.

Pročitajte...