Na području Banovića status raseljenih ima 169 porodica

Na području Općine Banovići nalaze se dva veća kolektivna naselja Ježevac i Mrdići i na tri lokacije kuće koje je izgradila Holandska vlada.  U njima žive prognani Podrinjci već gotovo dvije decenije. U naredne tri godine, trebali bi biti smješteni u domove tzv. socijalnog stanovanja koji će se graditi i u ovoj općini.

Pročitajte...