Na području TK jedna certificirana dimnjačaska služba

Na raspolaganju građanima Tuzlanskog kantona egzistira jedna dimnjačarska služba, za sada samo u  Tuzli. Posla je u vrijeme zimskih dana sve više, pa često na teren izlaze i u druge općine kantona. Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima Grada Tuzla donesena je Odluka o obavljanju dimnjačarskih službi  i u nadležnosti su JKP „Komunalac“.

Pročitajte...