Na Pravnom fakultetu Tuzla danas o značaju obilježavanja 25.novembra

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održala se javna tribina pod nazivom „Mjesto i uloga odluka ZAVNOBIH-a u hiljadugodišnjoj državno- pravnoj tradiciji BiH.  Studenti, kao i svi zainteresovani imali su priliku čuti više o značaju 25.novembra 1943.godine, kada je u Mrkonjić gradu održano zasijedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH, te nakon 480 godina obnovljena državnost naše zemlje.

Pročitajte...