Na sjednici ESV-a razmatrana simulacija uticaja prijedloga zakona o doprinosima

Na sedmoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH jučer je razmatrana simulacija uticaja prijedloga zakona o doprinosima, te porezu na dohodak na plate.

Na dnevnom redu bio je i Zakon o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, te informacija delegacije sindikata i poslodavaca o Prednacrtu zakona o vijeću zaposlenika.

Razmatrana su i tri pravilnika iz oblasti zaštite na radu. Riječ je o pravilnicima o uslovima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, potom o sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita radnika koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu, te pravilnik o načinu i uslovima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca.

Također jedna od tačaka bili su i izvještaji o radu i realizaciji zaključaka, te finansijskom poslovanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH za prošlu godinu, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Pročitajte...