Na sjednici Skupštine TK usvojene izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju

Zasijedala je danas Skupština TK. Na sjednici hitnog karaktera donesena zakonska  nova rješenja u vezi sa provođenjem presude Ustavnog suda Federacije prema kojoj dotadašnje izmjene i dopune zakona o osnovnom, odnosno, o srednjem obrazovanju nisu bile ustavne. Vladajuća skupštinska većina smatra da je implementacija ove presude posebno važna zbog činjenice da su prethodne  izmjene i dopune zakona koje su po sili zakona donesene, rezultirale su smjenom 121 direktora, dok iz opozicije smatraju da će ista nepravda biti nanešena sadašnjim direkorima i članovima školskih odbora.  Usvajanjem izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i srednjem  odgoju i obrazovanju  prema riječima predsjednika Skupštine Žarke Vujovića, poštuje se presuda Ustavnog suda Federacije. Njenim provođenjem, ističe Vujović, cilj je vratiti vladavinu prava u Skupštinu TK.  Podsjećanja radi, prijašnji zakon omogućio je smjenu 212 direktora u školama na području Tuzlanskog kantona.  „Na ovaj način želimo da damo mogućnost ljudima koji su smjenjeni jednim neustavnim aktima da ostvsre svoja prava. Hoće li oni koristiti ta prava  to je njihovo pravo.  Od njih 121 oko 70 ili 80 je pokrenulo sudske sporove. Zašto nisu pokrenuli svi? Zato što nisu vjerovali “, ističe Vujović

Predstavnici opozicije u više navrata su isticali kako će  ovim izmjenama 720 osoba, sadašnjih direktora i članova školskih odbora,  biti smijenjeno što će, mišljenja su oni,  izazvati teške finansijske posljedice po TK. Osim toga, predsjednik Kluba SDP-a u Kantonalnoj skupštini, Dževad Hadžić, smatra da će to stvoriti  i određenu pravnu nesigurnost.

“Imamo presudu Ustvanog suda koja kaže da Zakon nije u skladu sa Ustavom zato što su narušena ljudska prava i građanske slobode zateknutih direktora na tim pozicijama u vrijeme donošenja zakona jer su samo oni samo smijenjeni tim tadašnjim zakonom. Bez obzira što trenutni će predlagači  dići ruke i budući članovi školskih odbora ne koje se prebacuje teret,  znaju jer imaju presudu Ustavnog suda da to nije u skladu sa ustavom to isto rade”, rekao je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba poslanika SDP-a u Skupštini TK.

Jedna od intencija pomenutih zakona odnosi se na depolitizaciju prilikom izbora direktora osnovnih i srednjih škola. “Da postojeći broj  članova školskih odbora koji je bio pet, smanjujemo na tri na način da stavljamo u isti položaj i politiku odnosno osnivače i Vijeće roditelja i nastavnička vijeća na način da će sada svi biti ravnomijerno zastupljeni što nije bio slučaj do sad i uvodi se novi institut  kada je u pitanju sam izbor direktora,a  to je da će pored redovne procedure ispunjavanja svih uslova koji su predvišeni konkursom u izboru direktora učestvovati nastavničla vijeća, odnosno vijeća roditelja.”, rekao je Midhat Čaušević, poslanik u Skupštini TK.

Poslanici su danas usvojili  izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Riječ je o uvođenju u pravo na jednokratnu pomoć majki porodilja u statusu studenta.

Pročitajte...