Na TK 25 hiljada korisnika socijalne pomoći

Na Tuzlanskom kantonu neki vid socijalne zaštite koristi oko 25 hiljada građana, a socijalnu zaštitu godišnje se potroši skoro 29 miliona KM. Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK naglašavaju da je u fenruaru povećan dječiji doplatak, koji za porodice sa troje i više djece iznosi 43,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Analiza stanja socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodica sa djecom, koju je nedavno usvojila i Vlada TK ukazuje na podatak da 25 hiljada građana TK koristi socijalnu zaštitu. Za razne vidove socijalne zaštite godišnje se izdvoji oko 29 miliona KM, naglašava resorni ministar Esad Džidić.

– Za oblike zaštite porodica sa djecom se izdvaja 13 miliona KM -kaže Džidić.

Ministar Džidić ističe da se sve naknade isplaćuju redovno i da kašnjenja nema. Napominje i da je svjestan toga da su socijalna izdvajanja mala, posebno ona koja se odnose na pomoć djeci. Inače, iznos dječijeg dodatka za djecu iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi sedam posto prosječne plate u Tuzlanskom kantonu sa 20 KM je povećan ma 25,00 KM po jednom djetetu mjesečno, izuzimajući porodice s troje i više djece za koje dječiji dodatak iznosi 43,00 KM mjesečno po svakom djetetu iz te porodice.

Ranijim odlukama, Vlada TK je utvrdila i da će novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci iznositi 86,00 KM po djetetu. Pravo na ovu pomoć imaju nezaposlene majke porodilje čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25 posto prosječne plaće u Tuzlanskom kantonu. Ovo pravo isplaćuje se u trajanju od maksimalno šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti najkasnije do jedne godine starosti djeteta.

Pročitajte...