Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH od 2018. do 2020. na VMBiH

SARAJEVO, 9. novembra (FENA) – Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu, a na dnevnom redu, između ostalog, naći će se i Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2018. do 2020. godine.

Dnevni red sjednice uključit će i Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2018. – 2020., Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i obostranoj zaštiti tajnih podataka te Prijedlog odluke o rasporedu sredstava tekućih grantova namijenjenih učešću BiH na sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u inozemstvu u ovoj godini.

Također, ministri će danas razmatrati i Izvještaj o izvršenim prestrukturiranjima rashoda institucija BiH unutar budžetskih rashoda za period 1. januar – 30. septembar, Informaciju o provedbenim propisima iz Zakona o carinskoj politici te Informaciju sa drugog sastanka Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i BiH, održanog 31. maja u Sarajevu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

(FENA) M.L.

Pročitajte...