Nagrađeno šest inicijativa za poboljšanje života romskih zajednica (VIDEO)

Povodom završetka velike romske aktivističke inicijative u okviru projekta “Mladi Romi i Romkinje za prava i inkluziju”, u Sarajevu je danas organizirana konferencija koja je okupila brojne pripadnike ove populacije te su prezentirani rezultati postignuti kroz taj projekt.

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldun Sinno dodijelio je simbolične certifikate za novih šest nagrađenih inicijativa koje će u narednom periodu biti implementirane u Donjem Vakufu, Tuzli, Vitezu, Prnjavoru, Bijeljini i Travniku.

Sinno je pohvalio radove ovih mladih aktivista, dodajući da mladi imaju različite probleme, a posebno ukoliko dolaze iz populacije koja nije u dobrom položaju naglašavajući da je zajednici Roma potrebna podrška i osiguranje ravnopravnosti.

Mišljenja je da ovaj projekt na simboličan način pokazuje da su promjene u BiH moguće, a iako je ponekad potrebno vrijeme da one postanu vidljive, moguće su.

– EU prepoznaje da je romska populacija u nepovoljnom položaju i nastavit ćemo raditi na njihovoj boljoj integraciji u društvu. Od 2007. godine osigurano je sedam miliona eura za različite projekte, a sarađujemo sa svim nivoima vlasti – napomenuo je Sinno.

Regionalna direktorica CARE International za Balkan Sumka Bučan podvukla je da su mladi iz romskih zajednica pokazali da se s malim sredstvima može uraditi mnogo, ističući da su Romi u neravnopravnom položaju u odnosu na konstitutivne narode te će budući Izborni zakon uticati na mlade Rome jer su oni budućnost zemlje zajedno s drugim mladim ljudima.

U protekla četiri mjeseca u tu aktivističku inicijativu je bilo uključeno više od 50 mladih Roma i Romkinja iz Donjeg Vakufa, Travnika, Prnjavora, Viteza, Fojnice, Bijeljine, Tuzle i Vukosavlja, koji su nakon organiziranih edukativnih modula, dizajnirali i implementirali više od 30 malih akcija u svojim romskim zajednicama.

Uređenje romskih zajednica, humanitarne akcije, inicijative za uređenje infrastrukture, edukativne radionice, očuvanje i zaštita romskih kulturno-historijskih spomenika, samo su neke od inicijativa koje su kroz taj projekt osmislili i realizirali mladi iz romskih zajednica.

Na taj način su pokazali da je kroz ovakav vid aktivizma moguće kreirati pozitivne priče i bolji život romske populacije.

U narednom periodu, u saradnji s tim općinama će biti pokrenute brojne aktivnosti poput implementacije pet malih grantova od po 5.000 eura za konkretne promjene i poboljšanje uvjeta života romske populacije.

Kroz projekt je predviđeno i zapošljavanje pet mladih Roma i Romkinja, koji bi bili direktno uključeni kao spona između romskih zajednica i općina.

Projekt “Mladi Romi i Romkinje za prva i inkluziju” finansira EU sa 350.000 eura, a implementira CARE International s partnerskim organizacijama “Bolja budućnost” iz Tuzle i “Otaharin” iz Bijeljine čiji predstavnici su također pohvalili angažman mladih u ovom projektu.

Osnovni ciljevi projekta su jačanje romskog omladinskog aktivizma i unapređenja javnih politika fokusiranih na romsku populaciju, na lokalnom i državnom nivou u odabranim općinama djelovanja.

Pročitajte...