Najmanje plaće u tekstilnoj industriji

U tekstilnoj industriji većeg bh. entiteta, u vrijeme pandemije koronavirusa došlo je do opadanja proizvodnje tokom 2020. godine, kazao je predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Zlatibor Kojčić.

Međutim, prema njegovim riječima, većina tekstilnih kompanija u FBiH je u toku godine svoju proizvodnju prilagodila tržištu, te su tako mnogi od njih počeli sa proizvodnjom zaštitnih maski, a neki čak i zaštitnih medicinskih odijela koji su potrebni u borbi protiv koronavirusa.

“Radnicima u kompanijama koje djeluju u sektoru tekstila, kože, obuće i gume u FBiH su, inače, najmanje plaće u odnosu na druge branše u privredi. Naime, radnici u proizvodnji tekstila u 2020. godini dobijali su prosječnu plaću koja je iznosila 508 KM, onima koji rade u proizvodnji odjeće je iznosila 438 KM, dok je onima koji su radili u kompanijama koje se bave kožarskom djelatnošću bila najniža plaća i ona je iznosila oko 401 KM”, istakao je Kojčić.

Početkom 2021. godine, tačnije u januaru trebalo bi doći do pregovora sa Grupacijom poslodavaca za djelatnost tekstila, kože i obuće pri Udruženju poslodavaca FBiH o novom kolektivnom ugovorom, na osnovu kojeg bi se definisala najniža minimalna satnica za sve radnike.

“S obzirom na rast potrošačke korpe, mora se i povećati i najniža plaća u sektoru tektilne industrije kako bi radnici mogli imati uvjete za normalan život.”, zaključio je predsjednik Sindikata tekstila, kože, obuće i gume FBiH Zlatibor Kojčić.

Pročitajte...