Naknade za porodiljsko odsustvo u stopostotnom iznosu

Od prvog januara ove godine, tokom porodiljskog dopusta uposlenici u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, imat će pravo na isplatu punog iznosa plaće, umjesto dosadašnjih 90% ostvarene prosječne plaće korisnika. Odluka je ovo Vlade Tuzlanskog kantona, s ciljem podizanja nataliteta.