Nakon iznenadne bolesti napustio nas je još jedan simbol odbrane Bosne i Hercegovine

Dana 15.10.2019godine, iznenada je preselio Emin Ketanović, dobitnik najvećeg ratnog priznanja „Srebreni štit“ iz Koraja.

Emin (Jasim) Ketanović, rođen 23.04.1959. godine u Koraju (Općina Lopare).

Nakon iznenadne bolesti, napustio nas je još jedan simbol odbrane Bosne i Hercegovine.

Naredbom Štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine za izuzetne zasluge i hrabrost, odlikovanje najvećim ratnim priznanjem „Srebreni štit“ dana 15. 04. 1996. godine. Penzionisan je iz sastava Vojske Federacije BiH u činu majora.
Dženaza Eminu Ketanoviću će se klanjati dana 16. 10. 2019. godine (srijeda) u 13:15h (poslije podne namaza) ispred džamije u Kovačevićima (Koraj) a ukop je na mezarju u Koraju.

Pročitajte...