Namjenski uređen prostor

U povodu Međunarodnog dana  ososba  sa invaliditetom  i Međunarodnog dana ljudskih prava  u prostorijama  JU Centar  za obrazovanje  i vaspitanje  i rehabilitaciju slušanja i govora  Tuzla  biće otvoreni novi uređeni prostori  za nastavne edukacijsko – rehabilitacijske  aktivnosti   koje se  izvode sa učenicima redovnih škola. Prostor je  preuređen namjenski  uz pomoć prijatelja i donatora.

Pročitajte...