Naredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana za 14. septembar

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona, zakazana je  45. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona.

Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bit će održana u utorak, 14.9.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  1. Razmatranje Informacije o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa migrantima
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona
  3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
  4. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  5. Razmatranje Analize društveno-ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, nivo ostvarenih prava na osnovu federalnih i kantonalnih propisa sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja
  6. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
  7. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
  8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini
  9. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, radi davanja mišljenja

Sjednica Skupštine će biti održana u skladu sa propisanim mjerama predostrožnosti od širenja korona virusa.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Tuzla, 30.8.2021. godine

 

Pročitajte...