Nastavak 51. sjednice Skupštine TK idućeg mjeseca

Nakon nastavka 50. sjednice Skupštine TK održana je i 51. sjednica na čijem dnevnom redu se prvo našao prednacrt federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Prednacrt je prihvaćen uz brojne primjedbe poput one da se Skupština TK još 2016. očitovala o Nacrtu zakona o pravima demobilisanih boraca FBiH te one da prednacrt upućen Skupštini radi davanja mišljenja previđa prebacivanje nekih odgovornosti poput liječenja i stambenog zbrinjavanja boraca na kantone i općine. U nastavku sjednice sa dnevnog reda je povučen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima dok je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava dobio većinu glasova.  Jednoglasno je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija sa amandmanima Zakonodavno – pravne komisije Skupštine TK.  Takodjer jednoglasno, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o izboru i imenovanju članova u stalna i povremena radna tijela Skupštine. Nije usvojen Izvještaj o radu Vlade TK za 2017.godinu. Prošli su izvještaji o izvršenju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za 2017 kao i Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo TK za prošlu godinu. 51. sjednica Skupštine TK nakon ovoga je prekinuta a biće, prema riječima predsjednika Skupštine TK Senada Alića, nastavljena u Maju.

Pročitajte...