Nastavak kampanje’Ravnopravno-različiti’ u Bijeljini i Tuzli

Organizacija amputiraca UDAS je u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”, koji finansira Evropska unija, nastavila sa svojim partnerima, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana „Nešto Više”, provedbu kampanje “Ravnopravno-različiti”, u Bijeljini i Tuzli.

Kampanja „Ravnopravno-različiti” adresira izazove u inkluziji osoba sa invaliditetom i zagovara za njihova poboljšanja sa lokalnim zajednicama i relevantnim institucijama kroz aktivnosti u pet ciljanih gradova (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Bijeljina i Trebinje) u Bosni i Hercegovini.

Organizacijom okruglog stola „Sva lica pristupačnosti II” 14. jula u Bjeljini, odnosno 15. jula u Tuzli, sa predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom (OSI), nadležnih gradskih službi i javnih servisa revidirani su ranije definirani prioriteti pristupačnosti i inkluzije osoba sa invaliditetom u Bijeljini i Tuzli s posebnim osvrtom na uticaj pandemije na provedbu tih prioriteta.

Pored evidentnih potreba za unapređenje različitih aspekata pritupačnosti u spomenutim gradovima, uključujući arhitektonsku pristupačnost izgrađenog okruženja, pristup infomacijama na javnim servisima i web sadržajima institucija vlasti te javnim uslugama u zajednici, istaknuta je potreba da se omogući partnerski odnos organizacija OSI na način da se napravi sveobuhvatna strategija uključivanja organizacija OSI, naročito onih koje djeluju na lokalnom nivou, kroz izgradnju i podizanje njihovih kapaciteta za uspješno uključivanje u procese donošenja odluka.

U večernjim satima na gradskim trgovima u oba grada organizovan je mini perfomans u kojem su građani imali mogućnost da se nakratko stave u poziciju OSI i direktno iskuse do koje mjere su medijski sadržaji javnih servisa pristupačni osobama sa invaliditetom.

Više od 200 građana u oba grada su učestvovali u performansu „Uđi u moje cipele na 1 minut” i podijelili svoja iskustva nakon toga u porukama koje su simbolično „gurnuli pod tepih”, ali ne da bi tamo bile zaboravljene već da bi čim prije nosioci odgovornosti adresirali ove izazove u inkluziji osoba sa invaliditetom. Emocije građana su varirale od apsolutne empatije za OSI, preko zabrinutosti za njihov položaj, do rezigniranosti izolacijom i marginalizacijom OSI, pa do osjećaja vlastite krivice za takvu situaciju.

Kampanja „Ravnopravno-različiti“ se nastavlja u sedmici od 26. jula 2021. godine u Sarajevu i Trebinju, saopćeno je iz Organizacije amputiraca UDAS.

Pročitajte...