Nastavak podrške grada Tuzla malim i srednjim preduzećima i u 2018.

I ove godine u budžetu grada Tuzla predviđena su sredstva namijenjena aktivnoj politici zapošljavanja. Još je aktuelan program „Sigurni start“ u okviru kojeg su, u prošloj godini, podržana 64 novoregistrovana poslovna subjekta kao i projekat „nova radna mjesta“ gdje je lani podržano 60 poslovnih subjekata a više od 120 osoba sa evidencije nezaposlenih, zaposleno.