Nastavlja se deminiranje u TK

BiH još uvijek ima oko 1.000 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine i Strategija koju je Vijeće ministara usvojilo u januaru predviđa da ćemo biti zemlja slobodna od mina do 2025. godine. Bosna i Hercegovina će u narednih nekoliko godina morati izdvojiti 336 miliona KM za aktivnosti razminiranja, rečeno je povodom obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protivminskoj akciji.

Iz Kantonalne uprave civilne zaštite kažu da ovogodišnja deminerska sezona uveliko traje. Tvrde da se deminiranja izvode, ali da nedostaje i osoblja i novca, što dodatno usporava proces deminiranja. Nisu napravljeni veći pomaci u odnosu na prethodne dvije godine.

Završena su do sada tri velika deminerska zadatka u Tuzlanskom kantonu, u Čeliću, Gradačac i Tuzla. Deminirana je površina u iznosu od 170 000 metara kvadratnih.

Trenutno se vrši deminiranje na lokalitetu Lisače, općina Kalesija. Pripadnici Federalne uprave Civilne zaštite Sarajevo deminiranje su ovdje počeli u ponedjeljak.  Dosadašnja deminirana površina je 70.000 kvadratnih metara, a radi se na preostalih 55 metara kvadratnih. Cilj ovog deminiranja je povratak izbjeglih i raseljenih osoba svojim domovima kao i sloboda kretanja.

Pored Lisače deminiraju se još dva terena u Kalesiji.

Gradačac je dugo bio poznat kao područje sa najviše mina u BiH, a prema najavama nadležnih, upravo Gradačac bi mogao biti prva minama očišćena zona u TK.

U utorak se krenulo sa deminiranjem u Gradačcu gdje bi se trebalo deminirati oko milion metara kvadratnih. Za dvije godine planirano je da Gradačačka teritorija bude prva totalno očišćena teritorija bez mina.

Čišćenje miniranih teritorija predstavlja ogroman izazov imajući u vidu veličinu kontaminirane teritorije i broj ugroženih zajednica, te broj mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u BiH. Generalni zaključak nadležnih je da se proces deminiranja u Tuzlanskom kantonu odvija usporenim tokom.

Problem mina u BiH i Tk ni izbliza nije riješena. Strategijom protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018 – 2025, koja predviđa ispunjavanje preostalih obaveza, ali prognoze nisu optimistične. Tempo kojim se radi nije zadovoljavajuća.

Ukoliko se ne poveća broj deminera, pojača finansijska podrška i omoguće bolji uslovi za rad, deminiranje bi moglo potrajati puno duže od 2025.godine, naglašava Pejić. Broj žrtava mina prešao je 8.000, ali se svake godine povećava, zbog novih minskih incidenata koji odnose živote građana BiH.

Pročitajte...