Nastavljena stabilizacija Budžeta TK

Vlada Tuzlanskog kantona nedavno je prihvatila Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2018. godine. Zaključeno je da je nastavljen pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta. Vlada i u drugoj polovici tekuće godine planira nastaviti sa stabilizacijom budžeta s jedne, ali s druge strane i sa realizacijom razvojnih programa.
Budžet Tuzlanskog kantona prije četiri godine bio je u gubitku blizu 100 miliona KM. Ovu se godinu ima namjeru završiti sa manjkom nižim od 40 miliona KM. Osim što je veliki dio dugova vraćen, u drugu polovicu ove budžetske godine ušlo se sa 11 miliona viška. Najvećim dijelom je to rezultat povećanja poreznih prihoda. Indirektni porezi su ostvareni u iznosu 7,75% većem nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine, dok je Porez na dobit preduzeća ostvaren u iznosu za 23,92% više nego što je to bilo u istom periodu prošle godine. I Porez na dohodak je ostvaren u iznosu većem od preko 2 miliona, a što je uvećanje za15,24%. U Ministarstvu finansija podsjećaju da je Vlada u ovom periodu donijela odluke o odobravanju sredstava na teret budžetske pozicije tekuća rezerva budžeta u ukupnom iznosu od blizu 185 hiljada KM, a što u procentima iznosi 30,80% u odnosu na usvojeni Kantonalni budžet. Izvršenje po tim odlukama iznosi 175 hiljada KM i u odnosu na planirani iznos u budžetu mu je izvršenje 29,15%. Vraćen je i veći dio duga namjenskih sredstava koji je ranije korišten za očuvanje likvidnosti budžeta. Sredstva ostvarena po osnovu pozitivnog finansijskog rezultata biće korištena za finansiranje donesenih programa raspodjele sredstava. I u drugoj polovici godine nastavljena je stabilizaciju budžeta, ali i realizacija razvojnih programa, napominju u Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.