Naučna konferencija u Tuzli: Povelja Kulina bana prekretnica u životu BiH

Naučna konferencija “830 godina Povelje Kulina bana” koja se već dva dana održava na Univerzitetu u Tuzli donijet će istinske povijesne dokaze i argumente o postojanosti državnosti Bosne i Hercegovine, najavili su organizatori, ugledni profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

– Ovakva konferencija je veoma važna što se u ovim danima održava u BiH, jer je ova zemlja podvrgnuta opasnim negiranjima njenog postojanja. Neki danas čak tvrde da je BiH nastala u Daytonu saglasnošću entiteta. To su notorne gluposti i to govore ljudi koji imaju zle namjere – kaže dekan Pravnog fakulteta profesor Dževad Mahmutović.

Poveljom Kulina bana, kako je rečeno na skupu, šalje se jasna poruka o ljudskim pravima i slobodama te nizu aspekata društvenog života na ovim prostorima. Povelja Kulina bana je prekretnica u životu BiH.

– Nažalost o tome se veoma malo govori u BiH niti u našem akademskom prostoru. Ni mediji ne pokazuju nekakav poseban značaj za ovo što mi radimo, ali to nas ne smije obeshrabriti. Također, akademska zajednica šalje veoma malo poruka prema političkoj zajednici u BiH, a i ono što pošaljemo to se veoma teško prima. Mi primjerice na Pravnom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli istražujemo vrlo važne društvene i političke probleme ove zemlje i nudimo rješenja. Ali sve to ostaje samo u našoj biblioteci – rekao je profesor Mahmutović za Fenu.

Ova veoma važna naučna konferencija koja je okupila brojne ugledne profesore i koja govori o postojanosti BiH nije privukla pažnju javnosti, odnosno medija. Zato je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli Edin Mutapčić za Fenu kazao da je 830. obljetnica Povelje Kulina bana jedan od najznačajnijih jubileja koje BiH obilježava u 2019. godini.

– Vrlo nam je teško bez medija poslati poruke o postojanosti države BiH. Međutim, ono što možemo čuti na ovoj konferenciji, kroz naučna istraživanja, je da BiH upravo u Povelji Kulina bana ima temelje svoje državnosti i da je to onaj momenat u njenoj historiji koji ne mogu osporiti ni oni koji degradiraju njenu državnost. Ta Povelja je bila jedan od temelja AVNOJ-a, ZAVNOBiH-a, pa na kraju i ponovnom vraćanju državnosti BiH 1943. godine – ističe profesor Mutapčić.

Svi naučni radovi će biti ukoričeni u jedan zbornik radova koji će biti važan povijesni dokument za generacije koje izučavaju prošlost BiH.

Pročitajte...