Naučni skup u Brčkom posvećen društvenim i zdravstvenim posljedicama pandemije

Brčko je dana bilo domaćin devetom međunarodnom naučnom skupu koji je tematizirao Covid 19, izazove i posljedice pandemije na društvo, ekonomiju, medicinu i druge oblasti života. Suorganizaotori ovog događaja u kojemu su učestvovali naučnici iz 14 zemalja svijeta bili su Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla.

novinar Azra Mešić

Pandemija je značajno promijenila svijet. Promijenila poslovanje. Uzrokovala ogromne probleme medicinskom sektoru, kompanijama, pojedincima koji su ostali bez posla ili morali izmijeniti načine svoga poslovanja i rada. Stanje donekle mogu popraviti osiguravajuće kuće ukoliko se budu držale ispravne politike osiguranja, kazao je u uvodnom predavanju na naučnom skupu u Brčkom akademik Wolfgang Rohrbach, univerzitetski profesor iz Austrije.

  • Ne može ni država sama, ne može ni osiguranje to samo nego oni moraju sad zajedno  razviti jedan potpuno novi sistem, na koji način će osigurati te odštete ubuduće. Mi ne smijemo više čekati, dok nije došla sljedeća pandemija, nego moramo preventivno nešto praviti, kaže ovaj akademik.

Po pitanju nadoknade šteta uzrokovanih pandemijom postojala su neslaganja i na političkom i na naučnom nivou, ali okupljanja naučnika na skupovima poput ovog na Evropskom univerzitetu “Brčko Distrikt” mogu dati odgovore i smjernice.

  • Dve stvari su činjenica, medicinski način završetka pandemije – pronađene su vakcine kojima ćemo se liječiti, a drugi je socijalni način gdje ćemo shvatiti da ćemo sigurno godinama, ako ne i decenijama unaprijed živjeti, naviknuti da živimo s ovim virusom kao što smo ranije žiivjeli sa gripom i tako dalje, pojašnjava za RTVTK prof.dr. Dragan Bataveljić, učesnik naučnog skupa iz Kragujevca.

Covid je multidisciplinarna tema koja obuhvata sve segmente društva, zbog čega su učesnici uz ekonomiju i politiku osiguranja, diskutovali i o zdravstvenim pitanjima. Među njima nametnuli i vrlo važno – mentalno zdravlje.

  • Ja se bojim spomenuti jednu sintagmu a to je PTSP poslije Covida i mi i već polako otvaramo i postcovid ambulante. To je tema koju mi nećemo riješiti kada više ne bude virusa u našoj populaciji, kaže akademik prof.dr. Rudika Gmajnić, prorektor za nauku Evropskog univerziteta “Brčko Distrikt”.

Svojim naučnim partnerima, učesnicima ovog skupa u Brčkom Evropski univerzitet dodijelio je i posebna priznanja.

  • Danas smo dodijelili 13 zlatnih plaketa naučnicima koji su svojim radom doprinijeli nauci, da li kriivičnog prava ili zdravstvenih ili tehničkih nauka, uglavnom to su zaslužni nauci koji su danas na neki način nagrađeni za svoj rad, kaže za RTVTK rektor Evropskog univerziteta “Brčko Distrikt” akademik prof.dr. Nedeljko Stanković.

Doprinos nauci Evropski univerzitet “Brčko Distrikt” dat će i Zbornikom radova sa ovog naučnog Skupa štampanim u tri toma koji sadrži radove ukupno 22 autora iz 21 države.