Naučnim skupom obilježili 50 godina rada prof.dr. Saliha Kulenovića

Pedeset godina naučnog i pedagoškog rada profesora, emeritusa Saliha Kulenovića okupilo je danas na međunarodnom naučnom skupu u Tuzli njegove kolege, profesore i nekadašnje studente. Tematizirali su njegov doprinos struci i nauci na polju antropologije, geografije, historije,  muzeologije, etnologije i odgojno-obrazovni rad u okvirima Filozoskog i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

novinar Azra Mešić

U iznimno bogatom opusu svojih naučnih i pedagoških zanimanja profesor emeritus Salih Kulenović pronalazio je uvijek aktuelne, ali i novativne teme koje će služiti kao polazna istraživačka osnova svim novim generacijama istraživača. Zato su mu posvetili cijeli jedan naučni skup u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kanona.

– Govorimo o jednoj neizbrisivoj ikoni u naučno, istraživačkom i pedagoškom smislu. Zamislite 50 godina rada. To je pola stoljeća, naglasio je Kemal Nurkić, direktor Zavoda.

Profesor Kulenović je jedan od utemeljivača odsjeka za historiju i geografiju na Filozofskom, odnosno na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli i prvi kustos Muzeja istočne Bosne u Tuzli.

– Profesor Kulenović je ostao vrlo vrijedan i u javnom i u političkom životu. Bio je ministar u ratnoj Vladi BiH i visoko pozicioniran u Armiji RBiH, kazao je u svom obraćanju prof. dr. Edin Mutapčić, učesnik naučnog skupa.

Kao jedan od osnivača Patriotske lige i pripadnik Drugog korpusa Armije RBiH prošao je gologotu logora, ali to nije uticalo na objektivnost u njegovom istraživačkom radu, kažu kolege.

– Kad je u pitanju nauka, mnogi od njih su se bavili onim čime sam se ja bavio za ovih 50 godina, a ja ću se, ukoliko mi zdravstvene prilike dozvole čitavog života baviti onim čime sam se bavio 50 godina, poručio je profesor Kulenović.

Pedesetogodišnjica karijere profesora Kulenovića u naučnom je smislu u Tuzli okupila istraživače historije, etnografije, geografije, prava, muzejske djelatnike, uposlenike arhiva, predavače, osnovnoškolske, srednjoškolske i univerzitetske profesore, urednike stručnih časopisa. Na skupu su o svojim istraživanjima inspiriranim Kulenovićevim radom izlagala 22 učesnika.