Naučno-istraživački kamp za mlade u Lukavcu od 15. do 17.decembra

Naučno-istraživački kamp za mlade iz cijele BiH biće otvoren od 15-17.og decembra, na području opštine Lukavac, najavljeno je na press konferenciji Asocijacije „Zelene staze-Green tour Tuzla“. Cilj je afirmacija međuetničke saradnje, volonterizma i jačanja uloge mladih u bh društvu.Sa projektom „Naučno-istraživački kamp za mlade“ Asocijacija „Zelene staze-Green tour Tuzla“ prvi put je aplicirala 2015. godine i od Ambasade SAD dobila novac za realizaciju. Prvi, sedmodnevni kamp, bio je na Konjuhu 2015. godine. Isti projekat ponovo je odobren, tako da je drugi kamp bio u maju 2017. godine na Hajdučkim vodama u opštini Teslić. Pod mentorstvom univerzitetskih profesora, učesnici su izučavali nekoliko naučnih disciplina i pisali radove koji će biti prezentirani na Završnoj konferenciji, nakon trećeg kampa. Sljedeće okupljanje biće na području opštine Lukavac od 15. do 17. decembra. „Biće tu saradnja sa svim kulturnim i obrazovnim institucijama na području opštine Lukavac. Doći će 80-100 mladih iz cijele BiH. Imaćemo trodnevne aktivnosti; veče poezije, radionice, posjete institucijama i volonterske akcije na području opštine Lukavac“, rekao je Izen Hajdarević, koordinator projekta „Naučno-istraživački kamp za mlade II“. Zaključeno je da je sazrijevanje mladih u multietničkoj sredini jednako bitno kao i naučni radovi.„Pored tih njihovih učešća u istraživanjima donio je bitan doprionos, a to je njihova želja da učestvuju u kreiranju boljeg i kvalitetnijeg života, posebno mladih ljudi u BiH“,dodala je Snežana Šešlija, UG „Tolerancijom protiv različitosti“ Doboj.U „Naučno-istraživačkom kampu za mlade“ sudjeluje nekoliko fakulteta iz Tuzle, Bihaća i Travnika, kao i NVO: „Zelene staze-Green tour“, „Frama“ i „Polaris“ iz Tuzle, „Toper“ Doboj, EKO-Leonardo Priboj, „Sara“ Srebrenica, „Vrisak“ Mostar, Vijeće mladih Teslić, Vijeće mladih „Bremen“ Lukavac, Grupa Lucido, također iz Lukavca i drugi.

Pročitajte...