Nauku i inovativnost povezati sa privredom!

SARAJEVO, 11. januara (FENA) – Druga naučno-stručna konferencija „Značaj tehnike i inovatorstva za privredni razvoj Bosne i Hercegovine“ održava se danas u Sarajevu, s ciljem promocije  tehničke kulture i inovatorstva u BiH.

Organizator konferencije je Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, a pokrovitelji Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Pomoćnica ministra civilnih poslova BiH za nauku i kulturu Biljana Čamur-Veselinović je kazala da je Ministarstvo drugu godinu zaredom pokrovitelj ove konferencije i  da je današnja tema jako aktuelna  za privredni razvoj zemlje.

Navela je da je u proceduri donošenje revidiranog okvirnog dokumenta strategije razvoja nauke u BiH do 2022. godine, u okviru koje oblast inovacija obuhvata značajan dio i posebno poglavlje tog dokumenta.

– Cijenimo da je današnji događaj prilika da se dodatno govori o ovoj temi i da dođemo do određenih zaključaka i preporuka koje će dati konkretne rezultate u narednom periodu kako bi se nauka, inovativnost, snažnije povezala s privredom u cilju doprinosa otvaranju novih radnih mjesta i razvoju zemlje – istaknula je Čamur-Veselinović.

Napomenula je da Ministarstva civilnih poslova BiH svake godine, pomoću grant sredstava, podržava inovatorstvo i tehničku kulturu te dodala da su u 2017. godini iz tih sredstava podržana 33 subjekta, među kojima je i Udruženje  tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, koje je organizator današnje konferencije.

Po njenim riječima, u BiH ima uspješnih inovatora čije inovacije se primjenjuju kako u BiH tako i širom Evrope i svijeta.

– Nastojali smo da osiguramo i dodatna sredstva, mimo ovih naših grant sredstava, za jačanje ovog segmenta inovatorstva, prije svega za razvoj inovacionih centara i tehnoloških parkova u BiH. U prethodnom periodu imali smo razumijevanje od Evropske komsije, koristili smo pretpristupne IPA fondove i realizirali projekte jačanja inovacionih centara u BiH – navela je Čamur-Veselinović.

Kaže da , podred sredstava koja imaju, nastoje da dobrim, kvalitetnim projektima, apliciraju za fonodve koji su trenutno dostupni, kako bi se u ovom oblasti osigurao dalji napredak i razvoj.

Profesor emeritus Univerziteta u Tuzli Džemo Tufekčić rekao je  da se inovatori ne rađaju, nego da to postaju školovanjem.

– Moramo obratiti pažnju od petog razreda osnovne škole, prateći učenike, davati im motivaciju, pohvaliti sve ono što sami naprave, stvarati im kreativnost. Kreativnost kod djece često utihne zato što mi kao roditelji želimo da dijete napravi nešto lijepo, a ne može, i onda mi to napravimo i trajno im uništimo kreativnost – kazao je Tufekčić.

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je istaknuo  da kompanije koje su izvozno orijentirane „ da bi postigle neku komparativnu prednost u odnosu na njihovu konkurenciju iz drugih zemalja, moraju pratiti naučno-istraživački razvoj, moraju same da ulažu u svoj razvoj prizvodnje da bi njihov tehnološki proces bio inovativniji, bolji i u konačnici jeftiniji, a da kvalitet proizvoda ostane isti“.

– Iz tog razloga je danas Privredna komora FBiH ovdje. Želimo da damo doprinos i ponudimo da Privredna komora FBiH bude mjesto susreta i talentovanih studenata i inovatora i kompanija koje same ulažu u inovatorstvo, da bi zajednički zakonodavnim i izvršnim organima poslali neke zahtjeve i inicijative – kazao je Jašarspahić.

(RTVTK/FENA) D.V.

Pročitajte...