Ne podržavajte prosjačenje – poručeno sa skupa u Tuzli

piše Azra Mešić

Međusektorski protokol o postupanju u slučajevima prosjačenja, skitnje i radne eksploatacije i drugih vidova zloupotrebe djece od 2014. godine ujedinio je inicijativu ”Zemlje djece u BiH” i napore četiri relevantna ministarstva na nivou Kantona, te Općinski sud u Tuzli. Njegova primjena rezultirala je formiranjem prihvatilišta u tuzlanskom Domu za djecu bez roditeljskog staranja, ali nije iskorijenio prosjačenje na ulicama, kazali su učesnici drugog referalnog sastanka održanog u Tuzli.

– Primjena ovog okvira je izazvala određeni napredak u tretiranju djece na ulici s tim da postoji veliki broj poteškoća i dalje na terenu. Policijski službenik ne može samostalno djelovati, nego samo uz saradnju sa socijalnim radnicima. Nažalost zbog kapaciteta centara sa socijalni rad, izlazak na teren nije tako brz. Ne može se govoriti o velikoj responsivnosti centara za socijalni rad, kaže za RTVTK Sahiba Srna, zamjenica direktorice Udruženja Zemlja djece u BiH, čije je sjedišteu Tuzli.

Centri za socijalni rad uvjetovani su kapacitetima na lokalnim nivoima i vrlo često osobe koje prose na ulicama nisu u njihovoj nadležnosti, kaže djelatnik Centra iz Kalesije Selmir Buljkić, gdje na primjer veliki broj njih dolazi sa područja susjedne živiničke općine. Najčešće u vrijeme vjerskih praznika i pazarnog dana, pijace.

– Što se tiče naše saradnje sa policijom, u više navrata je traženo da se uradi jedan operativni plan šta da se radi sljedeće po prijavi policiji. Mi do sada nismo imali tamo prijava. Više je rađeno na nekoj preventivnoj mjeri u saradnji sa policijom gdje su ta lica upozoravana da ne smiju raditi to što rade. Do sada smo imali samo jedan smještaj, jednog djeteta u smještaj 2016. godine i ono je i dan danas dole i to se dijete adaptiralo. Krenulo je u školu, dodaje on.

Sastanci socijalnih radnika, predstavnika ministarstava, Suda i policije, te Udruženja Zemlja djece u BiH koje u Tuzli upravlja dnevnim centrom za boravak djece među kojima su i ona koja prose bit će češći, kako bi njihov rad bio efikasniji. Poboljšanje protokolnih odredbi očekuje naročito kantonalno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak koje za osobe u stanju socijalne potrebe na godišnjem nivou obezbjeđuje 13 miliona konvertibilnih maraka, od ukupnog godišnjeg budžeta koji iznosi 32 miliona, naglasio je na ovom sastanku resorni ministar Zoran Jovanović. On je poručio građanima da ne daju novac djeci koja to na ulicama traže, jer sistem prepoznaje ugroženu djecu i ukoliko roditelji nisu u stanju da brinu za njih i da ih školuju, to će uraditi neka od ustanova, tipa Doma, SOS sela ili pak posredno hraniteljska porodica.

Pročitajte...