Nova komunikacijska strategija o pristupanju EU u prvoj polovini 2018. godine

SARAJEVO, 25. oktobra (FENA) – Direkcija za evropske integracije (DEI) započela je izradu nove komunikacijske strategije koja će pokriti period od sticanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine do njenog članstva u Evropskoj uniji (EU), čiji cilj je, kako je kazala pomoćnica direktora za promociju DEI Maja Rimac Bjelobrk, osiguravanje razumijevanja i podrške javnosti za proces evropskih integracija.

S tim u vezi, DEI je danas u Sarajevu organizirao konsultacije o nacrtu Strategije komuniciranja o pristupanju BiH Evropskoj uniji, budući da, istakla je Rimac Bjelobrk, napredovanje u procesu evropskih integracija podrazumijeva i promjenu pristupa komuniciranja u vezi sa EU integracijama.

U izjavi za medije, uoči početka konsultacija, podsjetila je da Komunikacijska strategija koju je Vijeće ministara usvojilo 2009. godine predviđa takvu vrstu revidiranja i ažuriranja.

– Direkcija se sa novom strategijom komuniciranja odmiče od dosadašnjeg pristupa, odnosno disperzira odgovornost za komuniciranje i na institucije, u domenu njihovih nadležnosti u okviru procesa EU integracija – pojasnila je.

Također, dodala je da se pristup mijenja u smislu da će se ka ciljnim grupama ići sa specifičnim temama te najavila da će osim današnjih konsultacija sa institucijama BiH, naredne biti održane sa civilnim društvom.

Rimac Bjelobrk je napomenula da je dosadašnja komunikacijska strategija podrazumijevala da je DEI, kao koordinator procesa EU integracija, osnovna tačka za komunikaciju prema javnosti u BiH, a ne nužno samo prema EU.

– Pri tome smo koristili opće poruke, išli sa određenim nivoom poruka do mladih, medija, poslovne te akademske zajednice – kazala je, dodajući da će to sada biti izmijenjeno.

Kako je rekla, plan DEI je da nova Strategija bude usvojena u prvoj polovini naredne godine.

Rukovodilac programa jačanja javnih institucija Mathias Mühle iz Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) naglasio je da se, kada je komunikacija u pitanju, kultura u BiH mora mijenjati na način da mora postojati mnogo veće učešće javnosti te mnogo više javnih rasprava, pogotovo kada se radi o donošenju zakona.

– I to ne samo zakona u kontekstu pristupanje EU već donošenje bilo kakvih zakona i akata koji na bilo kakav način jačaju usluge za stanovništvo – dodao je.

GIZ također, istakao je Mühle, pruža podršku vladama u BiH te reformi javne uprave, a podržava i sve veće uključenje javnosti u procedure da bi administrativne usluge za stanovništvo bile mnogo bolje.

(RTVTK/FENA) F.F.

Pročitajte...