Nova radna mjesta! Kompanija „UNIS TOK“ traži kovače

„UNIS-TOK“ d.o.o. – Tvornica odbojno vlačnih naprava i otkivaka Kalesija                  Objavljuje KONKURS za prijem u radni odnos

Pozivamo kadrove  motivisane za rad u izvozno i razvojno orjentisanoj proizvodnoj firmi. Traži se slijedeći broj izvršilaca, koji uz opšte zakonom predviđene uslove, treba da  ispunjavaju  i  sljedeće uslove za obavljanje poslova:

 1. Kovač majstor – 20 izvršilaca (sa iskustvom);
 • SSS bez obzira na usmjerenje, s tim da se preferiraju usmjerenja metalne struke;
 • Plata od 1500,00 KM do 2000,00 KM;
 • Radno vrijeme – 08,00h dnevno organizovano u 3 smjene;
 • Obezbjeđen topli obrok u restoranu firme;
 • Korištenje godišnjeg odmora i praznika u skladu sa Zakonom o radu FBiH.
 1. Pomoćni kovač – kovač kalibrista – 15 izvršilaca (iskustvo nije neophodno);
 • SSS bez obzira na usmjerenje, s tim da se preferiraju usmjerenja metalne struke;
 • Plata od 1100,00 KM do 1400,00 KM;
 • Radno vrijeme – 08,00h dnevno organizovano u 3 smjene;
 • Obezbjeđen topli obrok u restoranu firme;
 • Korištenje godišnjeg odmora i praznika u skladu sa Zakonom o radu FBiH.

 Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.

Uz prijavu dostaviti biografiju, kontakt podatke i dokaze o ispunjenju uslova konkursa            (kopije dokumenata).

 NAPOMENA: Svi primljeni kandidati po zasnivanju radnog odnosa će biti obučeni za određeni posao od strane Stručnog tima firme.

Prijave donijeti lično ili slati na adresu:                                                                                  „UNIS-TOK“ d.o.o.                                                                                                      Ul.Senada Hodžića –Mehdina 34, 75260 Kalesija                                                                    sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA POSAO, ili na e-mail: unistok@bih.net.ba , sa istom naznakom.