Novalić-Ferguson: Neophodno nastaviti s implementacijom Reformske agende

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić susreo se danas u Sarajevu sa britanskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Edwardom Fergusonom, te šefovima programskih fondova Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Richardom Dewdneyem i Melindom Simmons.

Razgovarano je o dosadašnjim rezultatima provedbe projekata finansiranih iz Fonda za dobru upravu (tzv. Good Governance Fund) britanske vlade koji su u protekle tri godine provođeni u oblasti poboljšanja poslovne klime, reforme javne uprave, te jačanja finansijskog sektora, u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Naglašena je važnost usvajanja legislative kojom se reguliše uspostavljanje jednošalterskog online sistema registracije kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ukoliko Vlada Federacije usvoji spomenutu legislativu, projekt bi se mogao u potpunosti implementirati čime bi Federacija Bosne i Hercegovine mogla uspostaviti jednošalterski online sistem za registraciju kompanija, a time bi se olakšalo osnivanje kompanija.

Naglašena je i neophodnost implementacije preostalih reformi iz Reformske agende, poput zakona koji doprinose rasterećenju privrede i radnika.

Ambasador Ferguson je rekao da je od 2014. godine do danas Vlada Ujedinjenog Kraljevstva uložila milione funti u pružanje podrške provedbi ključnih reformi u BiH.

– Vrlo sam ponosan na rezultate koje smo postigli zajedno sa premijerom FBiH i njegovim timom tokom protekle tri godine. Naša saradnja je obuhvatala širok spektar tema, a napravili smo dobre početne korake na rebalansiranju domaće ekonomije sa javnog na privatni sektor. Zajedno smo razvili i strategije za ključne sektore – energetski i transportni, koje će dodatno doprinijeti razvoju i investicijama u ovim sektorima. Nadam se da će Federalna vlada brzo usvojiti zakone relevantne za uspostavljanje jednošalterskog online sistema za registraciju kompanija koji će napraviti ogromnu razliku za investitore i poduzetnike u BiH – rekao je ambasador Ferguson.

Premijer Novalić je zahvalio na dosadašnjoj podršci i naglasio da je podrška koja je osigurana od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva ciljana, jasno definisana, ali i izrazito fleksibilna, što je, kako je kazao, ključno za kompleksne uslove u BiH.

– Izuzetno mi je zadovoljstvo konstatovati da smo sve projekte uspjesno implementirali. Spomenut ću ovdje sektorske strategije, radno-pravno zakonodavstvo, Ekonomski savjet, poboljšanje korporativnog upravljanja i restrukturiranje u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala FBiH. Projekt koji je još u toku i na kome radimo je uspostava jednošalterskog sistema. To je izuzetno složen projekt, gdje je potrebno postići koncenzus između sva tri stuba vlasti: izrvršne, zakonodavne i sudske, i to ne samo na federalnom, nego i kantonalnom i opštinskom nivou. Za nas je to visoki prioritet i nadamo se daljoj podršci od Vlade Ujedinjenog Kraljevstva – kazao je premijer Novalić.

Pročitajte...