Novčano egzistencijalna naknada za demobilisane borce mlađe od 57 godina

Uskoro će i demobilisani borci mlađi od 57 godina iz TK imati pravo na novčano egzistencijalnu naknadu. Vlada TK je usvojila Uredbu kojom su stvorene pravne pretpostavke za to. Stariji od 57 godina to pravo ostvaruju preko Federalnog ministarstva boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačog rata.  Pravo na novčano-egzistencijalnu naknadu odnosi se isključivo na demobilisane borce. Ne obuhvata i članove njihovih porodica.   Uslov je da su bili pripadnici Oružanih snaga najmanje godinu I da su na evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci.  Jedan od uslova je i da su primanja po članu domaćinstva manji od 50 % prosječne penzije isplaćene na području FBiH u decembru prethodne godine.  Iznos naknade biće obračunat prema broju mjeseci provedenih u Oružanim snagama I koeficijenta kojeg će Vlada TK utvrđivati svaki mjesec, na osnovu priliva u budžet.  I demobilisani borci Armije RBiH iz RS također su pozvani da se prijave u najbliže službe boračko-invalidske zaštite na području TK. U projekciji  Kantonalnog budžeta za 2020. godinu za egzistencijalne naknade demobilisanim borcima predviđeno je 6 miliona maraka.

Pročitajte...