Nove naredne Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

Na osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da 31.5.2020. godine prestaje stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 29.05.2020. godine, člana 6. Pravilnika o organiziranju i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12), tačke V Odluke 13/1-33-2027/20 od 04.02.2020. godine, Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-3223/20 od 29.05.2020. godine i 01-33-4278/20 od 23.07.2020. godine i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donosi:

NAREDBU

 1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere za ugostiteljske objekte:
 • Obavezno je pridržavati se preporuka Zavoda za javno zdravstvo F BiH koje se tiču maksimalnog broja osoba u zatvorenim ( do 50 osoba), i otvorenim (do 100 osoba) prostorima, a sve uz obavezno provođenje higijensko- epidemioloških mjera.
 • Provoditi pojačane mjere higijene i sanitacije. Obavezno je redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće dezinficirati u toku dana.
 • Osigurati provjetravanja prostorija, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 • Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje tako da bude dostupno uposlenicima i mušterijama.
 • Uputstva o ograničenjima i mjerama moraju biti postavljena na vidljiva mjesta.
 • Preferirati upotrebu vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i sl. Vanjski prostori mogu biti natkriveni.
 • Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje 3 metra od ivice do ivice stola, što u praksi znači razmak između grupa gostiju od 2 m, zbog upotrebe stolica. Mora se obezbjediti da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje 1m, u skladu sa tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.
 • Traži se od svih gradskih/ općinskih uprava da, ukoliko već nisu, bez posebne procedure i dodatne naknade, omoguće korištenje javnih površina (izuzev zelenih i pješačkih staza) vlasnicima ugostiteljskih objekata, sa ciljem omogućavanja realizacije socijalne distance u istim.
 • Nije dozvoljeno stajanje za šankovima.
 • Osoblje mora konstantno nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.
 • Gosti moraju nositi masku prilikom kretanja, (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe), a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.
 • Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno sa jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirće i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.
 • Nakon svake mušterije obavezno je dezinficirati stolove.
 • Naplatu vršiti za stolom.
 • Uposlenike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.
 • Organizaciju svih društvenih događaja (svadbe, rođendani, seminari, koncerti, promocije itd.) organizovati u skladu sa preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
 1. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se vlasnici ugostiteljskih objekata, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 2. Zadužuju se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: [email protected]
 3. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine.

NAREDBU

 1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere za javni prevoz:
 • Prilikom izrade redova vožnje, naročito obzirom na skori početak nastave, iste sačiniti uzimajući u obzir potrebno vrijeme za dezinfekciju, provjetravanje i čišćenje vozila.
 • Vozač i svi putnici moraju nositi zaštitnu masku preko usta i nosa.
 • Obavezna dezinfekcija ruku  pri  ulasku  u  vozilo (vozno osoblje i putnici),  nakon  izlaska  iz  vozila,  nakon  postupaka čišćenja vozila ili kad su ruke vidljivo uprljane, te u ostalim preporučenim situacijama.
 • Dezinfekcijsko sredstvo mora biti na raspolaganju  na ulazu u vozilo.
 • Izbjegavati bliski kontakt prilikom komunikacije.
 • Obavezno održavati odgovarajući  fizički  razmak  (1-2  metra)  u  svakodnevnom  društvenom  kontaktu  s putnicima i drugim osobama. Ako vozači stavljaju prtljagu u prtljažni prostor, potrebno je poslije toga dezinficirati ruke, to jeste ograničiti kapacitet na sjedeća mjesta i to tako da sjedi jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjenično na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedištu
 • Mjesta koja se ne koriste obavezno označiti trakom ili znakom upozorenja.
 • Nije dozvoljeno stajanje i držanje za rukohvate tokom vožnje, osim prilikom ulaska i izlaska iz vozila.
 • Za sprovođenje mjera u vozilu zadužuju se vozač i revizori.
 • Potrebno je vršiti standardno čišćenje i dezinfekciju vozila, temeljito najmanje dva puta dnevno, a između vožnji  neophodno  je  izvršiti  dezinfekciju  dodirnih  površina  u  vozilu  i  prozračivanje unutrašnjosti prevoznog sredstva.
 • Pri čišćenju unutrašnjosti autobusa posebebno obratiti pažnju na rukohvate na ulaznim i  izlaznim  vratima,  prozorska  stakla,  kao  i  na  naslone  za  glavu  i  za  ruke
 • Preporučuje se postavljanje fizičke barijere između vozačkog mjesta i putnika (od pleksiglasa ili slično). Ako to nije moguće, prvi red sjedala iza vozača ne smije se koristiti za prevoz putnika.Redovno prozračujte putnički prostor prilikom stajanja na stajalištima.
 • Za vrijeme vožnje koristiti prozračivanje unutrašnjosti  autobusa
 • Ako vremenske   prilike   i   temperatura   to dozvoljavaju, tokom vožnje otvorite prozore.
 • Preporučuje se pojačano prisustvo revizora u vozilima, koji će kontrolisati primjenu higijensko – epidemioloških mjera.
 1. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije.
 2. Zadužuju se menadžmenti kompanija koje se bave javnim prevozom, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, gradski/ općinski inspektori, MUP TK i Uprava policije da Kriznom štabu Ministarstva zdravstva dostavljaju sedmični izvještaj o poduzetim aktivnostima iz ove Naredbe na e-mail: [email protected].
 3. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine.

ODLUKU o upravljanju COVID-19 slučajevima

 Asimptomatske i osobe sa lakšim simptomima, koje imaju pozitivan PCR nalazom, kao i osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije ili zdravstvenog nadzora (prvi kontakti), ostaju u kućnoj izolaciji uz aktivni nadzor putem telefona od strane izabranog ljekara porodične medicine tokom radnog vremena.

 1. Nakon radnog vremena pacijenti se u slučaju pogoršanja subjektivnih simptoma telefonski javljaju Službi hitne medicinske pomoći.
 2. U te svrhe potrebno je akcentirati važnost ostvarivanja svakodnevnog telefonskog kontakta sa pacijentima u timovima porodične medicine, te evidencije istih u karton pacijenta. Praćenje simptoma: povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj, bolovi u grudnom košu, bolovi u mišićima i kostima, glavobolja, mučnina, proliv, povraćanje, gubitak čula mirisa i okusa, i sl. kroz aktivan nadzor moraju se svakodnevno evidentirati.
 3. Sedmi i dvanaesti dan samoizolacije obavezno je uraditi fizikalni pregled pacijenta u kućnim uslovima od strane od strane mobilnog tima ili tima porodične medicine.
 4. U slučaju prijave pogoršanja simptoma od strane pacijenta u samoizolaciji OBAVEZNO JE obaviti fizikalni pregled pacijenta u kućnim uslovima i utvrditi dalje korake.
 5. Srednje teški i teški pacijenti se, uz prethodnu laboratorijsku i rentgenološku obradu upućuju na COVID odjeljenje Infektivne klinike UKC- a, a nakon popunjenosti iste u procentu od 70% u Kliniku za plućne bolesti UKC- a.
 6. Djeca pozitivna na COVID-19 sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom se smještaju na Kliniku za dječije bolesti UKC- a Tuzla. Nakon popunjavanja kapaciteta Klinike za dječije bolesti UKC- a Tuzla koristiti će se kapaciteti Dječijeg hospisa.
 7. Izvještaje o poduzetim aktivnostima dostaviti na sedmičnom nivou u elektronskoj formi Ministarstvu zdravstva TK na e-mail: [email protected] Podaci treba da sadrže ime i prezime ljekara, ime i prezime pacijenta i poduzete aktivnosti od strane ljekara.

NAREDBU

 1. Ovom Naredbom definišu se specifične mjere o načinu rada u uredskim i drugim prostorijama poslovnih subjekata:
 • Obavezno je neprestano nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru.
 • Obavezno je da su na radnim mjestima sve površine čiste i dezinficirane
 • Najmanje tri puta dnevno čistiti dodirne tačke u zgradama kao što su ručke na vratima, i sl.
 • Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba očistiti i dezinficirati nakon svakog sastanka.
 • Sredstava za dezinfekciju ruku staviti na vidljiva mjesta, posebno na javna mjesta gdje ljudi imaju manje mogućnosti redovno prati ruke.
 • Za pranje ruku u toaletima neophodno je osigurati toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirne ubruse za jednokratnu upotrebu.
 • Koristiti telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je vise moguće kao zamjenu za sastanke.
 • Kada su sastanci neophodni, organizirati ih u što većim prostorijama, uz primjenu preporučenih mjera socijalne distance (Izbjegavati rukovanje, održavati distancu od najmanje 1,5 metar tokom razgovora).
 • Redovno, najmanje dva puta dnevno, provjetravati sve prostorije.
 • Sva putovanja u druge zemlje, koja nisu neophodna, treba izbjegavati.
 • Neophodno je redovno obavještavati uposlenike, partnere i klijente da svaka osoba koja ima simptome slične COVID-19 infekciji treba ostati kući.
 1. Za nadzor izvršenja ove Naredbe zadužuju se menadžmenti poslovnih i privrednih subjekata i nadležne inspekcije.
 2. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 10.08.2020. godine.

 

 MINISTRICA I PREDSJEDNICA KŠMZTK

Dr. stom. Dajana Čolić

 

 

Pročitajte...