Novi seminar u organizaciji FINconsult Tuzla

Edukativno-konsultantska kuća FINconsult Tuzla održala je 1. cilkus seminara   u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH. Cilj je obnavljanje, proširenje i osavremenjivanje znanja i vještina za pripremu finansijskih izvještaja, poreznih prijava i drugih godišnjih izvještaja i prijava za 2017. godinu .

Pročitajte...