Novi Zakon PIO FBIH donosi mnoge novine

Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji BiH mijenjao se u nekoliko navrata i redovno je “pravio” probleme budućim penzionerima. Tako se borcima Armije RBiH koji su proveli četiri godine u ratu, prema novom Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju FBiH,  ne priznaje ukoliko žele ostvariti prijevremenu penziju. Vojni staž mogu ostvariti tek kada napune 62 godine života.

Pročitajte...