Novine u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu TK

Javni i privatni sektor imaju specifične uloge, prednosti i ograničenja. Uspostavljanjem njihovog partnerstva prevladavaju se različitosti i kroz zakonski okvir usmjeravaju djelovanje u interesu građana i razvoja društva.Na ovaj način je olakšan put do investicija.U cilju pojednostavljenja procedura izbora partnera i zaključivanja ugovora Skupština TK krajem decembra prošle godine usvojila je Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Predviđena su dva nova modela javno-privatnog partnerstva:„Imamo osnovni model koji podrazumijeva da se naknada u potpunosti ili većim dijelom plaća iz Budžeta privatnom partneru, a prema drugom modelu naknada se u potpunosti ili većim dijelom naplaćuje od krajnjih korisnika“, rekla je Erna Kusturica, stručni savjetnik za razvoj i javno-privatno partnerstvo u Ministarstvu privrede TK. Novim zakonom je definisano da predmet javno-privatnog partnerstva mogu biti jedino infrastrukturni projekti. U planu je izrada Kataloga svih potencijalnih javno-privatnih projekata. Katalog bi trebao biti završen do jula, a podzakonski akti do marta ove godine. Erna Kusturica, stručni savjetnik za razvoj i javno-privatno partnerstvo;„Ministarstvo privrede u saradnji sa drugim ministarstvima ima obavezu izrade podzakonskih akata, uredbe koja će pobliže definisati sam proces izbora partnera i sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu, te Pravilnika koji će regulisati uspostavu registra ugovora javno-privatnog partnerstva“.Interresorna grupa Vlade TK na podzakonskim aktima će raditi u saradnji sa USAID-om. Između ostalog, to podrazumijeva usklađivanje Zakona o javno-privatnom partnerstvu sa Zakonom o koncesijama, s obzirom na to da dodjela koncesije može biti predmet uspostave javno-privatnog partnerstva. Cilj je omogućiti da takve koncesije budu izuzete iz standarnog postupka dodjele, kako bi olakšali i ubrzali procedure. Na sličan način je ranije izvršeno usklađivanje sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pročitajte...